سؤالات متداول نمونه‌های انجام شده گالری خدمات صفحه نخست

تماس با ما

درباره شرکت

Copyright © 2015 Fanavaran Jarahyar Sharif Ltd. All rights reserved

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، شماره 33
کد پستی: 1419733341
تلفن: 66907523   فکس: 66907535
همراه: 09129593045
info@fjsharif.com    پست الکترونیک

اخبار شرکت

وبسایت فارسی English Website

خبرنامه

مراکز تصویربرداری

راهکار‌های سفارشی برای جراحی‌های ارتوپدی

دانلود اسناد

ارزیابی رایانه‌ای راستای اندام تحتانی به صورت سه بعدی

جهت ارزيابى رايانه اى راستاى اندام تحتانى به صورت سه بعدى براى هر بيمار، ابتدا تصاوير راديولوژى سه مفصل به صورت دو طرفه تهيه ميگردد. سپس با استفاده از تصاوير سى تى اسكن محورى، مدل سه بعدى اندام تحتانى بيمار به تفكيك استخوان تهيه شده و نهايتا با استفاده از روش هاى پيشرفته مهندسى، مدل سه بعدى حاصل تبديل به مدل ايستاده (تحت بارگذارى وزن) مى گردد.


 محققان شركت فناوران جراح يار شريف پس از بررسى تعداد زيادى از مقالات پژوهشى و تحقيقاتى معتبر منتشر شده در جهان در اين زمينه، كليه شاخص هاى اندام تحتانى را استخراج و شناسائى نموده و در قالب گزارش تحلیل همراستائی اندام تحتانی به همراه فایل سه‌بعدی و کلیپ ویدیوئی جهت کمک به پزشک معالج در انتخاب روش درمانی بهینه ارائه می‌دهند

دانلود نمونه گزارش ارزیابی راستای اندام تحتانی
دانلود نمونه مدل سه بعدی اندام تحتانی