سؤالات متداول نمونه‌های انجام شده گالری خدمات صفحه نخست

تماس با ما

درباره شرکت

Copyright © 2015 Fanavaran Jarahyar Sharif Ltd. All rights reserved

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، شماره 33
کد پستی: 1419733341
تلفن: 66907523   فکس: 66907535
همراه: 09129593045
info@fjsharif.com    پست الکترونیک

اخبار شرکت

وبسایت فارسی English Website

خبرنامه

مراکز تصویربرداری

راهکار‌های سفارشی برای جراحی‌های ارتوپدی

دانلود اسناد

استوتومی دیستال فمور

اولین مورد عمل جراحی به کمک فناوری سه بعدی و گایدهای سفارشی توسط شرکت فناوران جراح یار شریف بر روی خانمی 29 ساله  که به دلیل دفورمیتی اندام تحتانی (پای پرانتزی) به پزشک مراجعه کرده بود انجام پذیرفت. با استفاده از مدلهای سه بعدی اندام بیمار و اندازه گیری های صورت گرفته مشخص گردید که دفورمیتی بیمار از ناحیه دیستال فمور بوده و علاوه بر انحراف در صفحات کورونال و سجیتال مشکل چرخش این بخش نیز وجورد دارد

بر اساس مدل تهیه شده از اندام بیمار و میزان انحراف اندازه گیری  شده، و همچنین  پس از اخذ نظر جراح، پلان عمل به صورت مجازی تهیه شده و در اختیار جراح قرار گرفت. پس از تایید پلانینگ، گاید سفارشی بر اساس آناتومی استخوانی بیمار طراحی شده و . با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی ساخته شد

گاید تهیه شده پس ار طی مراحل استریل شدن، برای انجام اولین عمل جراحی فناوران جراح یار شریف به بیمارستان آیت‌الله طالقانی تهران ارسال شد. همانگونه که در تصاویر دیدیه میشود، گاید مذکور علاوه بر مشخص نمودن محل برش استخوانی، محل سوراخهای مورد نیاز برای پیچ گذاری را نیز تعیین میکند

استفاده از تکنیک گاید سفارشی موجب تسریع در انجام عمل و افزایش ظریب اطمینان جراح نسبت به نتیجه عمل گردید. همانگونه که در تصاویر مشاهده میگردد نتایج پس از عمل بیانگر دقت این روش میباشد

شایان ذکر است که بیمار مذکور به علت رضایت بسیار زیاد از نتیجه عمل انجام گرفته بر روی پای چپ، پس از بهبودی برای انجام عمل پای راست خود نیز مراجعه نمود که همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد پس از عمل دوم، اندام بیمار به طور کامل شکل طبیعی خود را بازیافته است