سؤالات متداول نمونه‌های انجام شده گالری خدمات صفحه نخست

تماس با ما

درباره شرکت

Copyright © 2015 Fanavaran Jarahyar Sharif Ltd. All rights reserved

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، شماره 33
کد پستی: 1419733341
تلفن: 66907523   فکس: 66907535
همراه: 09129593045
info@fjsharif.com    پست الکترونیک

اخبار شرکت

وبسایت فارسی English Website

خبرنامه

مراکز تصویربرداری

راهکار‌های سفارشی برای جراحی‌های ارتوپدی

دانلود اسناد

استوتومی پروگزیمال فمور

پس از مراجعه خانمی 28 ساله به جراح ارتوپد به سبب شکایت از مشکلات عدیده به هنگام راه رفتن، بیمار به شرکت جراح‌یار شریف ارجاع داده شد و پس از انجام سی‌تی اسکن و استخراج مدل سه بعدی بیمار، مشخص گردید که منشاء مشکلات بیمار وجود 30 درجه دفورمیتی چرخشی و همچنین زاویه گردن استخوان فمور می‌باشد

پس از اندازه‌گیری میزان انحراف گردن استخوان فمور، شیوه بهینه جراحی به صورت استئومی کلوز وج در ناحیه پروگزیمال فمور همراه به چرخش تعیین گردید. پس از اخذ تاییدیه پزشک معالج، گاید سفارشی بیمار طراحی و ساخته شد. همانگونه که در شکل ملاحضه می‌شود، علاوه بر محل برش و راستای سوراخ‌ها، راستای بخشی از پلیت که می‌بایست در گردن فمور قرار گیرد نیز بر روی گاید تعیین شده استگاید تهیه شده پس از طی مراحل استریل شدن، جهت استفاده در اتاق عمل برای جراح ارسال گردید. همانگونه که در تصاویر مشهود  گایدها بدون نیاز به هیچگونه ملاحظه خاصی به جهت طراحی بر اساس هندسه اندام بیمار با وجود حضور پلیت قدیمی که در طی عمل از اندام بیمار خارج شد، بر روی استخوان بیمار جانمایی شده ومحل دقیق قرارگیری پلیت را تعیین نموده است

عمل انجام گرفته به کمک روش اندازه گیری سه بعدی و طراحی و ساخت گاید سفارشی موجب گشت تا عمل اصلاح دفورمیتی چرخشی بیمار با دقت بالا انجام پذیرد و همانگونه که در تصاویر گیداست، مشکل راه رفتن بیمار به واسطه این جراحی رفع شده است