راهکارهای سفارشی برای
جراحی
ارتوپدی فک و صورت

ترکیب مهارت های مختلف مهندسی مانند طراحی، ساخت مواد افزودنی و متالورژی برای برآوردن نیازهای منحصر به فرد پزشکان. با هم می توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم.

ایمپلنت های اختصاصی بیمار

ایمپلنت های اختصاصی بیمار

ایمپلنت های اختصاصی بیمار

ایمپلنت های اختصاصی بیمار

تعویض مفصل نباید پیچیده باشد

متن مورد نظر

آخرین اخبار درباره ما

توجه به جزئیات است که تفاوت بین متوسط و عالی را ایجاد می کند

فرانسیس آتربری

من محتوای نمونه هستم

من محتوای نمونه هستم

من محتوای نمونه هستم

همکاران تجاری ما

درباره ما

فن آوران جراحیار شریف یک شرکت دانش بنیان است که در زمینه درمان های ارتوپدی و فک و صورت به بیماران راه حل های شخصی ارائه می دهد. این شرکت در سال 1392 توسط اساتیدی از تهران و دانشگاه شریف تاسیس شد و با چندین پزشک در این دو زمینه درمانی همکاری داشته است.

جراح ها درباره ما چه میگویند