راهکارهای سفارشی برای
جراحی
ارتوپدی فک و صورت

فناوران جراحیار شریف: جایی که دقت فنی در مهندسی با نوآوری پزشکی ارتباط می‌یابد تا راهکارهای بالینی سفارشی را در جهان ارائه دهد. از طرح اولیه تا اجرای نهایی، متعهد به گسترش مرزهای قابل دستیابی در فناوری پزشکی هستیم. ما با هم شکوفا میشویم، نوآورانه و بی نظیر عمل می‌کنیم و پلی به سوی افق‌های جدید می‌زنیم.

ایمپلنت های اختصاصی بیمار

گاید های جراحی اختصاصی بیمار

برنامه ریزی پیش از عمل

مدل های آناتومیک

تعویض مفصل نباید پیچیده باشد

بوسیله این ابزار پزشکان اطراف خود را شناسایی کنید

آخرین اخبار درباره ما

توجه به جزئیات است که تفاوت بین متوسط و عالی را ایجاد می کند

فرانسیس آتربری

من محتوای نمونه هستم

من محتوای نمونه هستم

من محتوای نمونه هستم

همکاران تجاری ما

درباره ما

فن آوران جراحیار شریف یک شرکت دانش بنیان است که در زمینه درمان های ارتوپدی و فک و صورت به بیماران راه حل های شخصی ارائه می دهد. این شرکت در سال 1392 توسط اساتیدی از تهران و دانشگاه شریف تاسیس شد و با چندین پزشک در این دو زمینه درمانی همکاری داشته است.

جراح ها درباره ما چه میگویند