مورد توجه جراح ها

جراحی تعویض مفصل مجدد شکستگی پری پروستتیک

محصول

cone سفارشی, ارتوپدی, پروتز

بیمار خانم 86 ساله که با شکستگی پری پروستتیک به پزشک مراجعه کردند. تصاویر رادیولوژی پیش از جراحی در ادامه آورده شده است.

رادیولوژی قبل عمل بیمار

با استفاده از تصویر سی تی اسکن، مدلسازی سه بعدی استخوان بیمار انجام و پس از انجام پلنینگ و مشخص شدن طرح درمان بیمار، پروتز های سفارشی بیمار طراحی میشوند.

پلنینگ و طراحی پروتز سفارشی بیمار بر اساس مدلسازی سه بعدی استخوان

قطعه توسط دستگاه پرینتر سه بعدی ساخته و پس از انجام عملیات پردازش و شست و شو و استریل با اشعه گاما در اختیار پزشک قرار گرفت.

نتیجه جراحی بسیار رضایت بخش بود و ضایعه استخوانی بیمار به طور کامل بازسازی شد. ایشان از فردای روز جراحی قادر به راه رفتن بودند.

تصویر رادیوگرافی بیمار پس از عمل