مورد توجه جراح ها

كيج ديستال تيبيا

محصول

ارتوپدی, پروتز, فیوژن مچ پا

بیمار آقای 45 ساله که سال قبل در اثر سانحه تصادف دچار شکستگی و خردشدگی قسمت انتهایی استخوان تیبیا شده بودند که بعد از کنترل عفونت و تعبیه فیکساتور خارجی به پزشک مراجعه کردند اما چالش این بیمار، پر کردن فضای خالی 8 سانتی متری بود.

رادیولوژی قبل از جراحی

با تحلیل اندام سمت مقابل بیمار، محل قرار گیری کالکانئوس جهت جلوگیری از کوتاهی اندام مشخص شد و ارتفاع پروتز بدست آمد.

کانالی جهت عبور Ankle Fusion Nail در پروتز درنظر گرفته شد و برای سهولت پر کردن کیج با اتوگرفت و استحکام قطعه، پروتز به صورت متخلخل طراحی شد.

قطعه توسط دستگاه پرینتر سه بعدی ساخته و پس از انجام عملیات پس پردازش و شست و شو و استریل با اشعه گاما در اختیار پزشک قرار گرفت.

قبل از جاگذاری کیج ها
در حین جراحی
رادیولوژی 10 ماه بعد از جراحی