مورد توجه جراح ها

Central Giant Cell Granuloma Tumor Resection

محصول

پروتز, فک و صورت, گاید مخصوص بیمار

یک خانم مسن مبتلا به گرانولومای جاینت سل سنترال به جراح فک و صورت مراجعه کرده بود. او با استخراج گرفت از فیبولا یا ایلیاک موافقت نکرده بود و به همین دلیل، از سال ۲۰۱۷ درمان خود را پیگیری نکرده بود. او پس از یک سال با توموری به‌مراتب بزرگ‌تر بازگشت که منجر به تغییر شکل کامل صورت شده بود و نیاز به مراقبت فوری داشت.

تومور CGCG پس از یک سال درمان نکردن تومور

به درخواست جراح، شرکت فناوران جراحیار شریف، طراحی اولیه یک ایمپلنت سفارشی فک پایین را انجام داد که جایگزین تومور برداشته شده شد و نیاز به پیوند استخوان را برطرف می‌کرد. با دریافت این خبر، بیمار برای این راه‌حل نوآورانه بسیار هیجان‌زده شد و ایمپلنت تیتانیومی چاپ سه‌بعدی را به طرح‌های درمانی معمول ترجیح داد.

طراحی کامپیوتری ایمپلنت سفارشی فک پایین

پس از دریافت تأییدیه از جراح و بیمار، شرکت FJS پروتز را با استفاده از روش ذوب لیزری انتخابی (SLM) تولید کرد و پس از انجام عملیات ثانویه لازم، شستشو و بسته‌بندی شده و با استفاده از پرتو گاما استریل گردید.

پروتز سفارشی استریل شده با گاما تحویل اتاق عمل شد

از یک گاید جراحی مخصوص بیمار برای برداشتن تومور در صفحات دقیق برش مشخص شده ای که برای طراحی پروتز در نظر گرفته شده بود؛ استفاده شد. پس از برداشتن تومور، ایمپلنت سفارشی به‌راحتی روی استخوان فک باقی‌مانده قرار گرفت و با استفاده از پیچ‌ ثابت شد.

از محل سوچر از پیش‌تعیین شده برای اتصال مجدد عضله ژنیوهیوئید به پروتز استفاده شد، زیرا حفظ توانایی بیمار در بلعیدن و صحبت کردن بسیار حیاتی بود. تقارن مفصل  TMJ در هر دو طرف بررسی شد و پس از دستیابی فیکسیشن مطلوب، محل برش بسته شد.

بیمار توانایی صحبت کردن را کمتر از ۲۴ ساعت پس از جراحی داشت و هر ۶ ماه یکبار به صورت پیوسته تحت نظر قرار گرفته است.

بیمار شش ماه پس از جراحی