مورد توجه جراح ها

فیوژن مفصل مچ پا

محصول

ارتوپدی, پروتز, کیج فیوژن مچ پا

بیمار آقای 56 ساله مبتلا به مفصل شارکو بدلیل ابتلا به دیابت، قسمتی از استخوان تالوس جذب شده بود و به بیمار پیشنهاد قطع عضو داده شده بود و به دلیل ناتوانی در راه رفتن به پزشک مراجعه کردند.

رادیولوژی قبل از جراحی
رادیولوژی قبل از جراحی

با تحلیل اندام سمت مقابل بیمار، محل قرار گیری کالکانئوس جهت جلوگیری از کوتاهی اندام مشخص شد و ارتفاع پروتز بدست آمد.

کانالی جهت عبور Ankle Fusion Nail در پروتز درنظر گرفته شد و برای سهولت پر کردن کیج با اتوگرفت و استحکام قطعه، پروتز به صورت متخلخل طراحی شد.

قطعه توسط دستگاه پرینتر سه بعدی ساخته و پس از انجام عملیات پس پردازش و شست و شو و استریل با اشعه گاما در اختیار پزشک قرار گرفت.

تصاویر جراحی
تصاویر جراحی
رادیولوژی بعد از جراحی